Sanni

GeorgianRussian (CIS)English
  • Facebook: centersanni

სარეაბილიტაციო კურსების გრაფიკი 2019 წელზე

ელფოსტა ბეჭდვა PDF
14.01 25.01
28.01 08.02
11.02 22.02
25.02 08.03
11.03 22.03
25.03 05.04
08.04 19.04
30.04 10.05
13.05 24.05
27.05 07.06
10.06 21.06
24.06 05.07
08.07 19.07
22.07 02.08
26.08 06.09
09.09 20.09
23.09 04.10
07.10 18.10
21.10 01.11
04.11 15.11
18.11 29.11
02.12 13.12
16.12 27.12
 
მთავარი პაციენტებისთვის სარეაბილიტაციო კურსების გრაფიკი 2019 წელზე