Sanni

GeorgianRussian (CIS)English
  • Facebook: centersanni
თეკლა,Текла (3 წ,л)

Teklamogelishvili111თეკლა გადის პირველ კურსს. აქვს დიპლეგია. კურსზე მუშაობის შედეგად წონასწორობას შედარებით უკეთესად იცავს. მარცხენა ფეხს მუხლში უფრო გამართულად დგამს. მომწონს სპეციალისტების მიდგომა ბავშვის მიმართ, მუშაობის მეთოდი. დედა - ანა    ტელ:574 45 09 06

 
მთავარი Отзывы ( отзывы, оставленные в книге отзывов в центре )