აპარატული რეფლექსოთერაპია

ბეჭდვა
2012 წლის 1 ივლისიდან სარეაბილიტაციო ცენტრში“სანნი“ ნეირორეაბილიტაციის პროგრამაში შევიდა აპარატული რეფლექსოთერაპია, რომელიც ხორციელდება მოწყობილობა "POINTER EXCEL II"- ის მეშვეობით.