სარეაბილიტაციო ცენტრ "სანნი"- ს 2012 წელს მუშაობა

ბეჭდვა
სარეაბილიტაციო ცენტრში "სანნი" 2012 წელს 240 ბავშმა გაიარა ნეირორეაბილიტაცია.