კინეზიოტეიპინგი სარეაბილიტაციო ცენტრში “სანნი”

ბეჭდვა
01.09.2014 - პირველად საქართველოში, კინეზიოტეიპინგი სარეაბილიტაციო ცენტრში “სანნი”